Fritidshem

Fritidshem, fritids, är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshem ska komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritidshem är till för elever som är mellan sex och 10 år. Ditt barn kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen samt under lov.

Fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier. Ditt barn ska få en plats så fort det konstaterats att det finns ett behov, men har inte rätt till fritidshemsplats om du som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt

  • Tidsmässigt genom att ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

Öppen fritidsverksamhet, fritidsklubb, är för barn från höstterminen de fyller 10 år till vårterminen de fyller 13 år och är till för den som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges på ett fritidshem. Barnet är inte inskriven och det är ni som familj som avgör när och hur ofta barnet ska delta.

Öppen fritidsverksamhet är ett ställe där barn kan mötas, spela spel, köpa mellanmål med mera samt där de har ett stort inflytande över sina egna aktiviteter. Dess uppgift är att komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt) och att erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i utvecklingen.

Öppettider

Den öppna fritidsverksamheten startar när skolan slutar och är öppen till kl. 16.30. Under höst-, jul-, sport- och påsklov är det öppet mellan kl. 8.00 och 16.30. De barn som behöver tillsyn under sommaren hänvisas till kommunens fritidshem.

Kostnader

Avgiften är 300 kronor per termin (måltider ingår inte). Höstterminen inkluderar höst- och jullov, vårterminen inkluderar sport- och påsklov.

På fritidsklubben finns möjlighet att köpa mellanmål och under loven även lunch. Övriga aktiviteter, som exempelvis bad, betalas av barnen själva.

Ansvarsfrågan

Ansvarsfrågan i öppen fritidsverksamhet är viktig att tydliggöra. Personalen har ingen skyldighet att se till barnet utomhus, utom när det är planerade aktiviteter. Barnet kan komma och gå som det vill, men måste meddela personalen när det går hem. Det är du som vårdnadshavare och ditt barn som själva gör upp om vad som gäller.

Anmälan

Anmälan till öppen fritidsverksamhet görs via e-tjänsten. Ny anmälan görs terminsvis.

Du ansöker om eller säger upp en fritidshemsplats i Skolplatsen. För att logga in på Skolplatsen behöver du ha e-legitimation.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024 kl. 15.27

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: