Hållbara resor i Bollnäs

Visionsbild av bussterminalen på Sveriges bästa resecentrum

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs.

Sedan 2018 har vi byggt Sveriges bästa resecentrum i centrala Bollnäs, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad. Åtgärderna har bekostas delvis av statliga medel och resultatet har blivit ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät.

Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018.

Vi planerar även för en eventuell ny stadsmiljöansökan.

Relaterade artiklar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023 kl. 10.11

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: