Bussgata

Vy från Brånan där bussgatan byggs

En ny bussgata mellan Björktjära och Brånan byggdes under 2022 för att förbättra och tillgängliggöra stadstrafiken utmed linje 1.

Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018. De planerade åtgärderna möjliggör ett nytt tillgängligare stadslinjenät som i kombination med det övriga regionala kollektivtrafiknätet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och minskad miljöbelastning.

Idag går linje 1 utmed den hårt trafikerade riksväg 83 och riksväg 50 som har en gemensam sträckning genom Bollnäs. Det gör att det är svårt för bussarna att hålla tidtabellen under rusningstid. Den nya bussgatan möjliggör en ny linjesträckning vilket innebär en kortare restid.

Statligt stöd

Bussgatan är ett av de projekt för hållbara resor i Bollnäs där Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs.

Relaterade artiklar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024 kl. 11.03

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: